Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Kiswahili Language

Posted by mdoja 
Kiswahili Language
April 05, 2007 06:43PM
Hi, below is the translation language of the message output in the search engine in Kiswahili, the common language in Eastern Africa.

Regards,
mdoja.

<?php
$sph_messages = Array (
"Categories" => "Kategoria",
"CATEGORIES" => "KATEGORIA",
"Untitled" => "Haina jina",
"Powered by" => "Yawezeshwa na",
"Previous" => "Itanguliayo",
"Next" => "Ifuatayo",
"Result page" => "Matokeo",
"Only in category" => "Katika kategoria pekee",
"Search" => "Tafuta",
"All sites" => "Mahala pote",
"Web pages" => "Ukurasa wa mtandao",
"noMatch" => "Unachokitafuta \"%query\" hakipatikani kwa kurasa zozote",
"resultsFor" => "Matokeo ya:",
"ignoredWords" => "Majina haya hayakutafutwa (yako kwa wingi ama ni kawaida): %ignored_words",
"Results" => "Matokeo %from - %to ya %all %matchword (%secs Sekunde) ", //
"match" => "inafanana", //Pattern: Results x-y of z match(es). Change according to the pattern
"matches" => "zinafanana", //
"seconds" => "sekunde",
"andSearch" => "tafuta AND",
"orSearch" => "tafuta OR",
"phraseSearch" => "tafuta msemo",
"show" => "onyesha ",
"resultsPerPage" => "matokeo kwa kurasa"
);
?>
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login